rok .
Menej priaznivá situácia
Očakávaná situácia
Priaznivá situácia
/ min.
Čistý zisk
Vklad celkom
Ušetrené na dani
Investičná ponuka Namodelovanú investičnú ponuku si môžete stiahnuť do formátu PDF a odoslať klientovi.